krater

Kráter Kiadó

A Kráter Műhely Egyesület mai magyar irodalmi művek kiadása mellett fő céljának tekinti a múltban kitagadott vagy elhallgattatott írók munkáinak eljuttatását az olvasókhoz – határainkon kívül és belül. A KME hangsúlyt helyez a nemzeti és keresztény szellemű irodalmi tradíció és a kortárs magyar, illetve európai irodalom kiadására és bemutatására. Rendszerváltó könyvkiadóként mi adjuk ki a román kommunista rendszer által halálra ítélt, majd emigrációba kényszerített Wass Albert életművét, a magyar irodalompolitika megtűrt kategóriájába sorolt Németh László összes szépirodalmi munkáját, 1956 magyar költői közül a fegyverrel a kezében eleső Petőfi-utód, Gérecz Attila verseit, és a hetven évi hallgatásra ítélt, tragikus sorsú Daday Loránd (Székely Mózes) életművét.